Δράσεις κλιματικής ουδετερότητας

Ο Δήμος Τρικκαίων την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά το 2014 έχει εκπονήσει σχέδια και στρατηγικές που φιλοδοξούν να καταγράψουν την υπάρχουσα κατάσταση σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, αναδεικνύουν τις ανάγκες της πόλης και έρχονται να προτείνουν λύσεις με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η πορεία και οι αναπτυξιακές στρατηγικές και σχέδια που εκπονήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη.


Συστήματα Ενέργειας

Απανθρακοποίηση παραγωγής ηλεκτρισμού:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

 

Μεταφορές

 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων
 • Προώθηση χρήσης μέσων μικροκινητικότητας
 • Μετάβαση σε δημόσιες, μη μηχανοκίνητες μεταφορές
 • Αύξηση κοινής χρήσης αυτοκινήτων
 • Ηλεκτροκίνηση μηχανοκίνητων μέσων
 • Ηλεκτροκίνηση δημόσιων μέσων μεταφοράς
 • Βελτιστοποίηση logistics

Απόβλητα

 • Χωριστή συλλογή και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 • Δημιουργία Πράσινου Σημείου
 • Διαλογή στην πηγή & εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω»
 • Μείωση υγειονομικής ταφής αποβλήτων κάτω από 10%

Πράσινες Υποδομές

 • Αστικές αναπλάσεις
 • Πράσινοι τοίχοι και δώματα
 • Πράσινα πεζοδρόμια
 • Φύτευση 23.000 δένδρων

Κτίρια

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ
 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και συσκευές
 • Απανθρακοποίηση θέρμανσης κτιρίων

Έξυπνη Πόλη

 • Πλατφόρμα έξυπνης πόλης
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων σε δημοτικές υποδομές
 • Έξυπνα δίκτυα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας
 • Συνδεσιμότητα δικτύων και συστημάτων για ολιστική διαχείριση υποδομών
 • Πλατφόρμα πληροφόρησης ενεργειακού ισοζυγίου πόλης
 • Δράσεις συμμετοχικότητας

Συστήματα Ενέργειας

Απανθρακοποίηση παραγωγής ηλεκτρισμού:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

 

Μεταφορές

 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων
 • Προώθηση χρήσης μέσων μικροκινητικότητας
 • Μετάβαση σε δημόσιες, μη μηχανοκίνητες μεταφορές
 • Αύξηση κοινής χρήσης αυτοκινήτων
 • Ηλεκτροκίνηση μηχανοκίνητων μέσων
 • Ηλεκτροκίνηση δημόσιων μέσων μεταφοράς
 • Βελτιστοποίηση logistics

Απόβλητα

 • Χωριστή συλλογή και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 • Δημιουργία Πράσινου Σημείου
 • Διαλογή στην πηγή & εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω»
 • Μείωση υγειονομικής ταφής αποβλήτων κάτω από 10%

Πράσινες Υποδομές

 • Αστικές αναπλάσεις
 • Πράσινοι τοίχοι και δώματα
 • Πράσινα πεζοδρόμια
 • Φύτευση 23.000 δένδρων

Κτίρια

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ
 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και συσκευές
 • Απανθρακοποίηση θέρμανσης κτιρίων

Έξυπνη Πόλη

 • Πλατφόρμα έξυπνης πόλης
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων σε δημοτικές υποδομές
 • Έξυπνα δίκτυα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας
 • Συνδεσιμότητα δικτύων και συστημάτων για ολιστική διαχείριση υποδομών
 • Πλατφόρμα πληροφόρησης ενεργειακού ισοζυγίου πόλης
 • Δράσεις συμμετοχικότητας

Συστήματα Ενέργειας

Απανθρακοποίηση παραγωγής ηλεκτρισμού:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

 

Μεταφορές

 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων
 • Προώθηση χρήσης μέσων μικροκινητικότητας
 • Μετάβαση σε δημόσιες, μη μηχανοκίνητες μεταφορές
 • Αύξηση κοινής χρήσης αυτοκινήτων
 • Ηλεκτροκίνηση μηχανοκίνητων μέσων
 • Ηλεκτροκίνηση δημόσιων μέσων μεταφοράς
 • Βελτιστοποίηση logistics

Απόβλητα

 • Χωριστή συλλογή και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 • Δημιουργία Πράσινου Σημείου
 • Διαλογή στην πηγή & εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω»
 • Μείωση υγειονομικής ταφής αποβλήτων κάτω από 10%

Πράσινες Υποδομές

 • Αστικές αναπλάσεις
 • Πράσινοι τοίχοι και δώματα
 • Πράσινα πεζοδρόμια
 • Φύτευση 23.000 δένδρων

Κτίρια

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ
 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και συσκευές
 • Απανθρακοποίηση θέρμανσης κτιρίων

Έξυπνη Πόλη

 • Πλατφόρμα έξυπνης πόλης
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων σε δημοτικές υποδομές
 • Έξυπνα δίκτυα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας
 • Συνδεσιμότητα δικτύων και συστημάτων για ολιστική διαχείριση υποδομών
 • Πλατφόρμα πληροφόρησης ενεργειακού ισοζυγίου πόλης
 • Δράσεις συμμετοχικότητας

Συστήματα Ενέργειας

Απανθρακοποίηση παραγωγής ηλεκτρισμού:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα
 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

 

Μεταφορές

 • Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων
 • Προώθηση χρήσης μέσων μικροκινητικότητας
 • Μετάβαση σε δημόσιες, μη μηχανοκίνητες μεταφορές
 • Αύξηση κοινής χρήσης αυτοκινήτων
 • Ηλεκτροκίνηση μηχανοκίνητων μέσων
 • Ηλεκτροκίνηση δημόσιων μέσων μεταφοράς
 • Βελτιστοποίηση logistics

Απόβλητα

 • Χωριστή συλλογή και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 • Δημιουργία Πράσινου Σημείου
 • Διαλογή στην πηγή & εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω»
 • Μείωση υγειονομικής ταφής αποβλήτων κάτω από 10%

Πράσινες Υποδομές

 • Αστικές αναπλάσεις
 • Πράσινοι τοίχοι και δώματα
 • Πράσινα πεζοδρόμια
 • Φύτευση 23.000 δένδρων

Κτίρια

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ
 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και συσκευές
 • Απανθρακοποίηση θέρμανσης κτιρίων

Έξυπνη Πόλη

 • Πλατφόρμα έξυπνης πόλης
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων σε δημοτικές υποδομές
 • Έξυπνα δίκτυα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας
 • Συνδεσιμότητα δικτύων και συστημάτων για ολιστική διαχείριση υποδομών
 • Πλατφόρμα πληροφόρησης ενεργειακού ισοζυγίου πόλης
 • Δράσεις συμμετοχικότητας