Κλιματική Αλλαγή ⸻
Επισκόπηση

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις πόλεις και τις σύγχρονες κοινωνίες καθώς έχει πολυάριθμες και παράπλευρες συνέπειες. Για τον μετριασμό των επιπτώσεών της είναι αναγκαία η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών.

Η πόλη των Τρικάλων, ξεκινάει τον πράσινο σχεδιασμό της, προκειμένου να μηδενίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα και φιλοδοξώντας να γίνει μία από τις πρώτες ελληνικές πόλεις που θα δεσμευθούν να εφαρμόσουν συγκεκριμένη στρατηγική προς την κλιματική ουδετερότητα, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία βιώσιμη πόλη και μία εξωστρεφή τοπική οικονομία.

Δράσεις για το κλίμα και τη βιωσιμότητα

Έργα και στρατηγικές του Δήμου Τρικκαίων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Περισσότερα

Κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030» από και για τους πολίτες

Περισσότερα
Απγραφή αερίων θερμοκηπίου

Απογραφή Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου


Ο Δήμος Τρικκαίων δεσμεύεται να δραστηριοποιείται με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναλαμβάνοντας δράσεις που να συνάδουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία του τοπικού οικοσυστήματος. Με αυτήν την προοπτική, ο Δήμος Τρικκαίων πραγματοποίησε μια απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με έτος αναφοράς το 2019, έχοντας ως σκοπό την αναγνώριση των πηγών εκπομπών και την ανάπτυξη στρατηγικών μείωσής τους.

Η απογραφή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων που θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τοπικό μας χώρο. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής, ο Δήμος είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους κύριους τομείς δραστηριότητας που συνεπάγονται υψηλές εκπομπές, καθώς και τις πιθανές πηγές που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Κατόπιν ανάλυσης των ευρημάτων της απογραφής, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια του Δήμου, την προαγωγή της δημόσιας μεταφοράς και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

393.503 τόνοι CO₂e

Στατική Ενέργεια


Τα κτίρια καταναλώνουν καθημερινά τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη θέρμανση, τον φωτισμό και την ψύξη, που έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή αερίων όπως το CO₂ και άλλους ρύπους στην ατμόσφαιρα.

16.599 τόνοι CO₂e

Απορρίμματα


Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με την περιβαλλοντική ρύπανση. Η εκπομπή επιβλαβών αερίων όπως το μεθάνιο και το CO₂ επιβαρύνουν καθημερινά το περιβάλλον και την υγεία.

45.198 τόνοι CO₂e

Μεταφορές


Οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες παραγωγής ρύπων. Καθημερινά εκατομμύρια μέσα μεταφοράς κινούνται εκπέμποντας τεράστιες ποσότητες CO₂ και άλλων επιβλαβών αερίων.

2.419 τόνοι CO₂e

ΒΔΧΠ


Οι βιομηχανικές διεργασίες και η χρήση διαφόρων προϊόντων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην εκπομπή επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Τρίκαλα 2030
Τρίκαλα 2030 ⸻
Στρατηγικές προτεραιότητες
Στρατηγικές προτεραιότητες ⸻

57km²

Αστικές αναπλάσεις

28km²

Ενεργειακές αναβαθμίσεις

11εκ. €

Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

17km²

Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων
Τρίκαλα 2030

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΛΗΣ

Με το Κλιματικό Συμβόλαιο Πόλης (ΚΣΠ), ο Δήμος αναλαμβάνει τη δέσμευση να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συστήματα Ενέργειας
Κινιτικότητα - Μεταφορές
Απόβλητα & Ανακύκλωση
Πράσινες Υποδομές
Κτίρια
Έξυπνη Πόλη
Τελευταία Νέα